Presentationer

Resultater fra prosjektet presenteredes på sluttkonferansen:

VISK-prosjektet – introduktion Lena Blom, Göteborgs stad Kretslopp och vatten och Jakob Ottoson, Statens veterinärmedicinska anstalt

Ale H2O: Dricksvattenkonsumtionens påverkan på frekvensen magsjuka – eller lite skit rensar magen Magnus Simonsson och Jonas Toljander, Livsmedelsverket

Prinsiper for virusanalyser i råvann Fredrik Nyström, Länssjukhuset Ryhov och Ronnie Eriksson, Livsmedelsverket

Kartläggning av virusförkomst i Göta älv och Glomma Per-Eric Lindgren, Länssjukhuset Ryhov och Ricardo Rosado, Norges veterinærhøgskole

Kan vi dra generella slutsatser utifrån våra data? Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola

Modellering av virusforekomst i råvann Ekaterina Sokolova, Chalmers tekniska högskola

Muslinger som indikator for virus-niveauer i råvand Anna Charlotte Schultz, Danmarks Tekniske Universitet

Grunnvannsuttak fra løsmasser som hygienisk barriere mot virus Hanne Lund Kvitsand, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Virusfjerning i kjemisk felling og filtrering Lena Solli Sal, Nedre Romerike Vannverk IKS

Ultrafilter som barriär och övervakningsanalyser Inger Kjellberg, Göteborgs stad Kretslopp och vatten

Att säkerställa effekt av klordesinfektion av dricksvatten med analys av kolifager och levande celler (labförsök) Emma Forsberg, Göteborgs stad Kretslopp och vatten

Desinfektion i labskala – effekten av vatten på virusreduktion Jakob Ottoson, Statens veterinärmedicinska anstalt

Fallstudier från Lilleström och Trollhättan. Klarar de målen och vad kan de göra ifall de inte klarar dem? Susan Petterson, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Innehållet på sidan Presentationer uppdaterades senast 2013-05-21 | Tipsa en vän | Skriv ut