Slutkonferens

Oppdatert kunnskap om virus i vann

VISK-prosjektet avsluttedes 19.- 20. mars i 2013 med sluttkonferanse i Oslo. Prosjektet har gjennom tre år kartlagt virus i vann, analysert virustransport i grunnvann, utarbeidet analysemetoder, vurdert effektivitet av vannbehandlingsmetoder, kartlagt sykdomsforekomst i befolkningen og evaluert deres tillit til vannforsyningen. Dette er samlet i en risikoanalyse som viser betydningen av de ulike elementene i vannforsyningen for sykdom forårsaket av virus.

Analysen er lagt til grunn for en vurdering av klimaendringenes betydning for økt risiko for sykdom i befolkningen forårsaket av vannbårne virus. Arbeidet gir grunnlag for vurdering av kostnadseffektive risikoreduserende tiltak – hele veien fra kilde til befolkningen.

Paneldiskussion vid konferensen

Innehållet på sidan Slutkonferens uppdaterades senast 2013-09-25 | Tipsa en vän | Skriv ut