Konferenser och seminarier

Nationell dricksvattenkonferens 2013, Göteborg

En ny Nationell dricksvattenkonferens planeras till 17-18 april 2013 i Göteborg. Svenskt Vatten inbjuder nu till att anmäla förslag till presentationer. Förslagen ska vara inne senast 20 december i år.

 

Slutkonferens VISK 19-20 mars i Oslo

Resultat från projektet och nyare kunskap från annan forskning inom virus och VA presenteras på slutkonferensen. Läs mer om konferensen här.

 

Workshop om handbok för hantering av virus i dricksvatten, 17 januari 2013 i Göteborg

En av leveranserna från projektet är en handbok som ska vara till hjälp för de som arbetar med vatten och avlopp i en kommun, så väl tjänstemän som politiker, för att hantera riskerna som virus i dricksvatten medför. Denna workshop är ett första test av handboken.

 

Virusworkshop, 4 oktober i Göteborg

VISK anordnar i samarbete med Svenskt Vatten en workshop om FoU angående virus och dricksvattenförsörjning. Syftet med workshopen är att ge deltagarna en samlad bild av pågående aktiviteter inom forskningsområdet samt en möjlighet att utbyta erfarenheter och ge inspiration och idéer till nya projekt eller vidareutveckla de som pågår.

 

Hur kan vattentjänstleverantörerna få EU-finasiering för större projekt? 27 september 2012, Stockholm

Svenskt Vatten anordnade seminariumet för att hjälpa till och underlätta för va-verksamheterna att hitta och våga ansöka om finansiering från EU. Lena Blom, projektledare för VISK, berättade om sina erfarenheter om att arbeta med Interreg-finansierat projekt. Presentationen hittar du här: Erfarenheter från ett EU projekt 120923

 

Va-mässan 2012, 18-20 september Göteborg

Va-mässan 2012 hölls under tre dagar i september i Göteborg. VISK var  representerat i montern för Göteborgs stad tillsammans med Göteborg Vatten. Mässan var välbesökt och vi hade ungefär 1 000 besökare i vår monter! Mässan och VISK till ära så hade vi tagit fram ett datorspel, VISK-man, där varje dags high score vann ett presentkort på 500 kr att utnyttja på ett Best Western spa. Förutom utställningen så hölls det även lunchföreläsningar samt flera seminarier.

 

Nordic Drinking Water Conference, 18 – 20 june 2012, Stockholm

This year the conference is divided into four subject areas: management, security, quality of drinking water, and distribution systems. The question of safety in the supply of water has attracted particular interest due to a number of incidents of contagious water in several Nordic countries. We must work together to secure the safety of both the rawwater and the distribution. Furthermore, risks due to climate changes have been in focus.

VISK var representerat med både posters samt presentationer av resultat. Du kan hitta all dokumentation från konferensen här.

 

Europas maritima dag i Göteborg, 20 maj 2012

VISK var med på Europas maritima dag den 20 maj och konferensen European Maritime Day 21-22 maj. Vi fanns tillsammans med andra EU-projekt inom Interreg-programmet  Glaspaviljongen på Eriksberg i det fina vädret.

 

Seminarium 6 februari 2012 i Trollhättan

Seminarium med kommunanställda inom Trollhättan och Lilla Edet om VISK-projektet och långtidsprovtagningen som genomförs i Göta älv.

 

Mittmöte 12-13 oktober 2011 i Helsingör

Halvtid i projektet och ett tillfälle för alla parterna i projektet att träffas och ta del av varandras resultat och framsteg. Även aktuella VA-frågor i Danmark presenterades av inbjudna intressenter.

 

Virus workshop 27 september 2011 i Stockholm

VISK-projektet deltog i en workshop om FoU angående virus och dricksvattenförsörjning. Workshopen anordnades av Svenskt Vatten och deltagare var intressenter inom branschen samt forskare inom virologi och dricksvatten.

 

Work shop inom NENUN 8–11 september 2011 i Reykjavik, Island

NENUN (molekylära metoder inom ekologisk mikrobiologi) är ett nordiskt forskarnätverk. På konferensen presenterades från VISK-projektet metodik för anrikning, extraktion och analys av mikroorganismer från avlopps- och råvattenprover.

 

Nationellt virusmöte 18-20 augusti 2011 i Smögen

Presentation av resultat från VISK.

 

Seminarium 11 mars 2011 i Lilla Edet

Representanter, både politiker och tjänstemän, för kommunerna  som berörs av provtagningsprogrammet i Göta älv informerades om projektet samt deltog i diskussioner om provtagningsprogrammet.

 

Nationell Dricksvattenkonferens i Stockholm 25-26 januari 2011

Konferansens fokus var dricksvatten och klimatförändringar – pågående dricksvattenforskning. Fyra presentationer om VISK-projektet, se video från konferensen via länkarna nedan.

Minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta trots förändrat klimat VISK, Lena Blom, Kretsloppskontoret Göteborgs Stad

Norovirus och andra magtarmsjukevirus i dricksvattenberedning –  kan det innebära en risk idag eller imorgon?, Per-Eric Lindgren, Linköpings Universitet

Virus och klimat – Detektivearbete för att hitta farliga mikroorganismer i vatten, Ronnie Eriksson, Livsmedelsverket

Coupled hydrodynamic and microbiological modelling for reliable drinking water supply, Ekaterina Sokolova, Chalmers

 

3rd International Calicivirus Conference oktober 2010 i Chile

Under konferensen presenterades metoder för virusanalys.

 

2nd COST Symposium 7-9 oktober 2010 i Istanbul, Turkiet

Partners från VISK-projektet deltog i konferensen.

 

Kick-off seminarium 7-8 april 2010 i Göteborg

Ca 35 deltagare, även externa intressenter deltog vid presentationen av projektet.

Innehållet på sidan Konferenser och seminarier uppdaterades senast 2013-07-03 | Tipsa en vän | Skriv ut