Virusreduktion

I VISK undersöks hur bra olika barriärer i vattenverken är på att avlägsna virus som kan orsaka sjukdom hos människor.

Vattenverken har olika metoder för att ta bort virus i vatten och nya tekniker är också på gång. Konventionell vattenberedning använder exempelvis kolfilter och sandfilter i kombination med exempelvis fällningskemikalier och klor. Nyare typer av barriärer är ultrafilter och UV-filter. Analyser har gjorts av hur mycket av olika typer av virus som kommer igenom olika barriärer i vattenverken. Analyserna görs på grundvatten och ytvatten, både i Norge och i Sverige. Syftet är att få underlag till riskanalyser och för att öka kunskapen om vilka olika typer av reningssteg som är mest effektiva.

Virus i vatten är svåra att upptäcka genom mätning. Prover måste skickas till labb för analys, vilket tar några dagar. VISK letar därför efter indikatorer, exempelvis vissa organismer, som finns när det finns virus och som är lättare att mäta halterna av.

Deltagande partners
Nedre Romerike Vannverk (ansvarig partner)
Göteborg Vatten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
MOVAR IKS
FREVAR KF
Norges Veterinærhøgskole

Innehållet på sidan Virusreduktion uppdaterades senast 2012-09-14 | Tipsa en vän | Skriv ut