Kommunikationsstrategi

Strategin för den externa kommunikationen handlar om konsumenternas tillit och förtroende för sitt dricksvatten och för sina dricksvattenproducenter.

Ansvariga inom vattensystemen ska ges tillgång till underlag för kommunikation med konsumenterna. Syftet är att öka förtroendet när vattenförsörjningen fungerar väl och att behålla tilliten när ett virusutbrott inträffar. Erfarenheter hämtas från vattenburna utbrott i Lilla Edet i Sverige, Oslo och Bergen i Norge samt Nokia i Finland, men också från exempelvis enkätundersökningar och forskning inom psykologi och kommunikationsvetenskap.

Delprojektet ska ge rekommendationer för hur man bör kommunicera med konsumenten före, under och efter en incident. Det handlar förstås en hel del om ärlighet och uppriktighet, medkänsla för konsumenten, men också om goda relationer med media och en tydlig avsändare.

Delprojektet ska också sammanfatta resultat från hela VISK-projektet i en handbok för VA-verksamheter om hur man bäst hanterar problem kring vattenburen virussmitta.

Deltagande partners
Chalmers Tekniska Högskola (ansvarig partner)
Lilla Edets kommun
Norsk Vann
Kretsloppskontoret Göteborgs Stad

Innehållet på sidan Kommunikationsstrategi uppdaterades senast 2012-09-14 | Tipsa en vän | Skriv ut