Projektorganisation

VISK-projektet utgörs av fem olika delprojekt; Epidemiologi, Kartläggning, Virusreduktion, Riskkommunikation och Kommunikationsstrategi, som skall samverka för att nå projektmålet om att minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta. Projektet har dessutom en gemensam projektledning med ansvar för samordning, resultatspridning och administration. Verksamheten i projektet styrs av en projektstyrgrupp och kopplat till projektet finns även en referensgrupp bestående av intressenter utanför projektet.

Projektgruppen för VISK

Innehållet på sidan Projektorganisation uppdaterades senast 2013-09-25 | Tipsa en vän | Skriv ut