Interreg-programmet

VISK är finansierat genom Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerack. Interreg IV är ett av EUs sk strukturfondsprogram och ett viktigt verktyg i EUs sammanhållningspolitik. EUs sammanhållningspolitik syftar till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan EUs medlemsstater, men i genomförandet av politiken spelar den regionala nivån en central roll. I takt med utvidgningen ökar antalet medlemsstater och regioner inom EU och kravet på territoriell sammanhållning inom unionen blir ännu tydligare. Under den nya strukturfondsperioden för åren 2007-2013 har därför territoriellt samarbete över nationsgränser prioriterats i EU:s budget och fått ett utökat anslag. Det nya Interreg IVA-programmet sträcker sig fram till år 2013, med avveckling till 2015.

Syftet med territoriella samarbeten är att skapa gynnsamma förutsättningar för ökad sysselsättning och konkurrenskraft i EU:s regioner och att genom samarbete mellan länder bättre försöka utnyttja den potential och dynamik som ländernas olika samhällssystem, regelverk, traditioner och kulturer utgör. Det gränsöverskridande samarbetet sker över en landsgräns eller maritim gräns och vanligtvis mellan två eller tre länder. Syftet är att genom aktiva och strategiska åtgärder utveckla en attraktiv gränsöverskridande region. Dessa program kallas för Interreg A-program. Grundläggande för de gränsöverskridande programmen är att de har en stark lokal och regional förankring.

Innehållet på sidan Interreg-programmet uppdaterades senast 2012-04-26 | Tipsa en vän | Skriv ut