Om VISK

VISK står för ”Virus i vatten, Skandinavisk kunskapsbank” och är ett treårigt EU-projekt som ska minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta i ett förändrat klimat. Detta ska ske genom att skapa kunskapsnätverk, beskriva åtgärder för riskhantering, ta fram bättre metoder för analys och avskiljning samt genom att sprida information om risk och säkerhet. Projektet drivs inom ramen för EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak och pågår under perioden 2010 till 2013. 18 forskningsinstitutioner, myndigheter och kommuner i Sverige, Norge och Danmark är involverade i projektet.

Innehållet på sidan Om VISK uppdaterades senast 2011-07-11 | Tipsa en vän | Skriv ut