Ett treårigt EU-projekt som ska förebygga virussmitta i dricksvatten.
Projektet avslutades i juni, 2013

Visa:

VISK

Risker

Mål med projektet